تبلیغات
تجارت و بازرگانی - صادرات3

تجارت و بازرگانی

تجارت سالم

سه شنبه 16 تیر 1388

صادرات3

نویسنده:   

دستورالعمل اجرایی تصویبنامه شماره 28530/ت 24890 هـ مورخ 19/6/80 هیئت وزیران

1.   خروج كالاهایی كه مشمول پیمان ارزی نیستند به هر میزان به همراه هر تبعه خارجی با رعایت سقف غیرتجاری بدون ارائه كارت بازرگانی و بدون مجوزهای متداول برای صادرات بلامانع می باشد.

تبصره – كالاهای یارانه ای از شمول این بند مستثنی می باشد.

2.   خروج كالاهایی كه مشمول پیمان ارزی است براساس تصریح بند 2 مصوبه، فقط به میزان ارزش 1000 دلار ، بدون ارائه كارت بازرگانی و اخذ مجوزهای مقرر،‌ متوسط هر تبعه خارجی مجاز خواهد بود.

3.   مبنای ارزیابی كالاهای قابل خروج، با استفاده از نرخهای مندرج در لوحهای فشرده (CD) مركز توسعه صادرات می باشد،‌ در مواردی كه در لوح مذكور قیمت كالا وجود نداشته باشد براساس ارزیابی گمرك ایران ،‌عمل خواهد شد.

4.   خروج كالاهای یارانه ای و اساسی و كالاهای موضوع بخشنامه شماره 7904208 مورخ 17/3/79 اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی از شمول این بخشنامه خارج است.

5.   بدیهی است خروج اشیاء عتیقه و كتب خطی و همچنین كالاهایی كه صادرات آنها از نظر شرعی و یا قانونی ممنوع است مشمول این دستورالعمل نمی باشد.

 

دستورالعمل اجرایی صادرات همراه مسافر به جمهوری های مشترك المنافع (CIS)

موضوع بند 24 تصویبنامه شماره 35985/ت 20035 هـ مورخ 3/6/77 هیئت محترم وزیران

ماده 1 – توریستها و اتباع كشورهای مستقل مشترك المنافع كه به جمهوری اسلامی ایران مسافرت می نمایند مجاز خواهند بود برابر مقدار ارزی كه به سیستم بانكی كشور اظهار و اعلامیه ارزی دریافت داشته اند،‌اقدام به خروج كالاهای مجاز صادراتی به همراه خود از كشور نمایند.

تبصره یك – خروج كالا تا سقف 1000 دلار توسط واجدین شرایط ماده یك نیاز به اظهار به سیستم بانمكی كشور و دریافت اعلامیه ارزی ندارد.

تبصره دو – نرخ خرید ارزی مسافرین فوق ، قیمت ارز واریزنامه ای در روز قبل (نرخ صادراتی + قیمت واریزنامه در بازار بورس) خواهد بود.

تبصره سه – خروج كالا همراه مسافر به هر میزان نیاز به مجوز و گواهیهای رایج ندارد.

تبصره چهار – خروج كالاهای صادراتی مجاز برای مسافرین كشورهای CIS نیاز به ارائه كارت بازرگانی ندارد.

تبصره پنج – مبنای ارزیابی كالاهای همراه مسافر ،‌نرخهای مصوب كمیته دائمی قیمت گذاری كالاهای صادراتی مستقر در مركز توسعه صادرات ایران می باشد.

تبصره ش – در زمان خروج كالا ، در هر مورد كه نرخ مصوب اعلام نگردیده باشد جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشكل برای مسافرین ،‌تعیین نرخ برعهده گمرك مربوطه می باشد.

ماده 2 – مسافران ایرانی عازم كشورهای مستقل مشترك المنافع (CIS) مجاز به خروج كالاهای مجاز صادراتی به همراه خود به میزان 500 دلار می باشند. خروج كالا بیش از این مبلغ تنها زمانی مجاز است كه با ارز منشأ خارجی و طبق اعلامیه ارزی بانكهای ارزی صورت پذیرد.

تبصره یك – ترددهای مرزی نیز شامل مقررات فوق می باشد.

تبصره دو – خروج اینگونه كالاها به هر میزان نیاز به ارایه مجوز و گواهیهای رایج صادرات ندارد.

تبصره سه – مبنای ارزیابی كالاهای همراه مسافر ،‌نرخهای مصوب كمیته دایمی قیمت گذاری كالاهای صادراتی مستقر در مركز توسعه صادرات ایران می باشد.

ماده 3 – گمرك ایران آمار صادرات مسافری را در سرفصل معین و به صورت ارزی، همه ماهه به همراه آمار صادرات غیرنفتی كشور اعلام خواهد نمد.

 

بخشنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص ایجاد تسهیلات برای خروج ادوات موسیقی ساخت داخل توسط مسافرین به شماره 1926/12 مورخ 1/4/79

خروج كلیه سازها و ادوات موسیقی (ساخت داخل ) از تاریخ اول تیرماه سال جاری توسط مسافرین عازم به خارج از كشور،‌از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود. در صورت مواجهه مأمورین گمرك با مواردمشكوك به ارزشمند بودن از نظر میراث فرهنگی،‌مراتب را به سازمان میراث فرهنگی كشور اعلام و نظر آن سازمان را در هر مورد، اختصاصأ جویا شوند.

 

بخشنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضوابط خروج مصنوعات طلا و نقره توسط اشخاص جهت مصارف غیرتجاری (همراه مسافر) به شماره ن / 2018 مورخ 12/6/70

1.   خروج زیورالات شخصی همراه مسافر ،‌حداكثر تا میزان 150 گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز خواهد بود. چنانچه زیورآلات موردبحث مزین به سنگهای گرانبها از قبیل الماس، زمرد و برلیان باشد،‌ نبایستی وزن نگین ، منصوب به آنها از اجزاء قیراط (كمتر از قیراط) تجاوز كند.

2.   خروج مصنوعات و ظروف نقره بعنوان هدیه و سوغات توسط مسافر حداكثر تا میزان سه كیلوگرم مجاز می باشد . مشروط بر اینكه اشیاء مذكور از زمره آثار فرهنگی وتاریخی محسوب نگردد.

ضوابط ناظر بر صادرات كالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد :‌

1.      فهرست كالای مشمول اجرای اجباری استاندارد برای صادرات

الف – كلیه محصولات صنعتی كه تولید و عرضه آنها در داخل كشور ،‌مشمول اجرای اجباری استاندارد می باشد.

ب – شش قلم كالای كشاورزی شامل : پسته و مغزپسته ، كشمش، زیره ،‌زعفران، خرما و برگه زردآلو

2.      ضوابط ناظر بر اجرای استانداردهای اجباری كالاهای صادراتی

الف – برای صادرات كالای ردیف (الف – 1 ) كه دارای علامت استاندارد ایران باشند، ارائه گواهینامه دیگری از مؤسسه استاندارد ضرورت ندارد. در صورتیكه  تولید كنندگان كالاهای مذكور ،‌در مراحل دریافت پروانه كاربرد علامت استاندارد ایران باشند، برای هر محموله صادراتی خود،‌می توانند از ادارات كل استاندارد استان محل گواهینامه انطباق با استانداردملی ایران را دریافت نمایند.

ب – در صورتیكه خریدار خارجی ، كالا را براساس استاندارد كشور مقصد و یا استاندارد كشور دیگری سفارش داده باشد،‌ارائه تأییدیه انطابق كالا با استاندارد مذكور كه توسط یكی از شركتهای بازرسی تأیید صلاحیت شده این مؤسسه و یا شركت بازرسی تعیین شده از سوی خریدار،‌ صادر شود كافی است و نیازی به ارائه گواهینامه دیگری از سوی مؤسسه استاندارد نخواهد بود.

ج – در موارد زیر نیاز به ارائه گواهینامه استاندارد نمی باشد :‌

-         صادراتی كه از طریق اعتبار اسنادی مورد پذیر نظام بانكی صورت می گیرد (غیر از روغن موتور و روغنهای صنعتی)

-         كالاهایی كه از طریق مرز هوایی صادر میشود (غیر از زعفران)

-     كالاهایی كه صادركنندگان نمونه سالهای 77-78 و 79 و صرفأ در حوزه تخصصی خود،‌طبق اعلام مركز توسعه صادرات ایران، صادر می نمایند تا پایان دوره اعتبار كارت صادركننده نمونه .

-         كالاهایی كه برای بازاریابی یا ارائه در نمایشگاه های خارجی از كشور با تأیید مركز توسعه صادرات ایران صادر میشوند.

-     دارندگان كارت عضویت در اتحادیه صادركنندگان پوست، سالامبور و چرم ایران و اتحادیه صادركنندگان روده ایران ،‌جهت صادرات كالاهای تحت پوشش آن اتحادیه ها (از قبیل پوست، سالامبور و روده) نیاز به ارائه گواهی استاندارد ندارند.

-     صدور كالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد ،‌ جهت بازاریابی یا ارایه در نمایشگاههای خارجی از كشور با تأیید مركز توسعه صادرات ایران، نیاز به گواهینامه استاندارد ندارد.

 

درخصوص ضرورت كنترل محموله های صادراتی مشمول مقررات اجباری استاندارد در گمركات

1.      تاریخ اعتبار پروانه كاربرد علامت استاندارد ایران

2.      جعلی نبودن پروانه كاربردعلامت استاندارد (موارد مشكوك از استاندارد استانها استعلام گردد)

3.      اعلام تاریخ انقضای مصرف شماره ، پروانه بهره برداری،‌ علامت استاندارد ایران بر روی كالا و بسته بندی مناسب.

4.   در صورت نداشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر، ارائه گواهی صادراتی از شركتهای بازرسی مورد تأیید مؤسسه یا ادارات كل استاندارد استانها ضروری است.

 

 

نظرات() 
Buy generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:20 ق.ظ

Many thanks. A lot of knowledge.

cialis 100 mg 30 tablet il cialis quanto costa cialis lowest price tadalafil 20mg prices on cialis 10 mg cialis cost cialis australia org we choice free trial of cialis price cialis wal mart pharmacy cialis canada on line
Buy cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 06:57 ب.ظ

Reliable information. Kudos.
cialis tadalafil online tarif cialis france prix de cialis cialis 5 mg schweiz 40 mg cialis what if i take cheap cialis cialis rckenschmerzen cialis side effects sialis cialis 20 mg
Tadalafil
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:55 ق.ظ

Great knowledge. With thanks!
where to buy real viagra online viagra purchase online where to order viagra online order cheap viagra online buy viagra online without prescription uk buying viagra cheapest place to buy viagra online sildenafil to buy viagra online pharmacy uk buy levitra viagra
Cialis prices
جمعه 17 فروردین 1397 07:37 ب.ظ

Good knowledge. Appreciate it.
look here cialis order on line acquistare cialis internet cialis preise schweiz cialis dosage amounts enter site natural cialis viagra or cialis comprar cialis navarr buy cialis sample pack we recommend cheapest cialis cialis 200 dollar savings card
Buy generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 04:01 ب.ظ

You expressed it effectively!
we use it cialis online store cialis 5mg cialis prezzo al pubblico cialis generic tadalafil buy where to buy cialis in ontario low dose cialis blood pressure cialis coupons printable order a sample of cialis cialis reviews cialis savings card
Generic cialis
یکشنبه 27 اسفند 1396 10:58 ب.ظ

Nicely put, Kudos.
how do cialis pills work cialis professional yohimbe cialis generique cialis online nederland canadian drugs generic cialis cialis diario compra female cialis no prescription cialis per paypa prix cialis once a da cialis lowest price
How we can increase our height?
یکشنبه 26 شهریور 1396 12:54 ب.ظ
We are a group of volunteers and starting a brand new
scheme in our community. Your website offered
us with useful information to work on. You've done an impressive activity and
our entire neighborhood will probably be thankful to you.
How do you strengthen your Achilles tendon?
شنبه 4 شهریور 1396 10:51 ق.ظ
What i do not understood is in fact how you're now not actually much more neatly-preferred than you may be now.
You're so intelligent. You know therefore considerably in terms
of this subject, produced me in my view imagine it from a lot of varied angles.
Its like women and men don't seem to be involved except it is one thing to accomplish with Girl gaga!
Your individual stuffs nice. Always deal with it up!
http://betsybridegroom.jimdo.com/2015/06/23/new-hammer-toe-treatment
جمعه 13 مرداد 1396 08:42 ب.ظ
I'm not sure why but this web site is loading extremely slow for
me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?

I'll check back later on and see if the problem still exists.
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 10:33 ق.ظ
Hey very interesting blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نویسندگان

نظرسنجی

  شما چه شغلی دارید؟JavaScript Codes

Powered by WebGozar

 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :