تبلیغات
تجارت و بازرگانی - صادرات3

تجارت و بازرگانی

تجارت سالم

سه شنبه 16 تیر 1388

صادرات3

نویسنده:   

دستورالعمل اجرایی تصویبنامه شماره 28530/ت 24890 هـ مورخ 19/6/80 هیئت وزیران

1.   خروج كالاهایی كه مشمول پیمان ارزی نیستند به هر میزان به همراه هر تبعه خارجی با رعایت سقف غیرتجاری بدون ارائه كارت بازرگانی و بدون مجوزهای متداول برای صادرات بلامانع می باشد.

تبصره – كالاهای یارانه ای از شمول این بند مستثنی می باشد.

2.   خروج كالاهایی كه مشمول پیمان ارزی است براساس تصریح بند 2 مصوبه، فقط به میزان ارزش 1000 دلار ، بدون ارائه كارت بازرگانی و اخذ مجوزهای مقرر،‌ متوسط هر تبعه خارجی مجاز خواهد بود.

3.   مبنای ارزیابی كالاهای قابل خروج، با استفاده از نرخهای مندرج در لوحهای فشرده (CD) مركز توسعه صادرات می باشد،‌ در مواردی كه در لوح مذكور قیمت كالا وجود نداشته باشد براساس ارزیابی گمرك ایران ،‌عمل خواهد شد.

4.   خروج كالاهای یارانه ای و اساسی و كالاهای موضوع بخشنامه شماره 7904208 مورخ 17/3/79 اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی از شمول این بخشنامه خارج است.

5.   بدیهی است خروج اشیاء عتیقه و كتب خطی و همچنین كالاهایی كه صادرات آنها از نظر شرعی و یا قانونی ممنوع است مشمول این دستورالعمل نمی باشد.

 

دستورالعمل اجرایی صادرات همراه مسافر به جمهوری های مشترك المنافع (CIS)

موضوع بند 24 تصویبنامه شماره 35985/ت 20035 هـ مورخ 3/6/77 هیئت محترم وزیران

ماده 1 – توریستها و اتباع كشورهای مستقل مشترك المنافع كه به جمهوری اسلامی ایران مسافرت می نمایند مجاز خواهند بود برابر مقدار ارزی كه به سیستم بانكی كشور اظهار و اعلامیه ارزی دریافت داشته اند،‌اقدام به خروج كالاهای مجاز صادراتی به همراه خود از كشور نمایند.

تبصره یك – خروج كالا تا سقف 1000 دلار توسط واجدین شرایط ماده یك نیاز به اظهار به سیستم بانمكی كشور و دریافت اعلامیه ارزی ندارد.

تبصره دو – نرخ خرید ارزی مسافرین فوق ، قیمت ارز واریزنامه ای در روز قبل (نرخ صادراتی + قیمت واریزنامه در بازار بورس) خواهد بود.

تبصره سه – خروج كالا همراه مسافر به هر میزان نیاز به مجوز و گواهیهای رایج ندارد.

تبصره چهار – خروج كالاهای صادراتی مجاز برای مسافرین كشورهای CIS نیاز به ارائه كارت بازرگانی ندارد.

تبصره پنج – مبنای ارزیابی كالاهای همراه مسافر ،‌نرخهای مصوب كمیته دائمی قیمت گذاری كالاهای صادراتی مستقر در مركز توسعه صادرات ایران می باشد.

تبصره ش – در زمان خروج كالا ، در هر مورد كه نرخ مصوب اعلام نگردیده باشد جهت جلوگیری از بروز هرگونه مشكل برای مسافرین ،‌تعیین نرخ برعهده گمرك مربوطه می باشد.

ماده 2 – مسافران ایرانی عازم كشورهای مستقل مشترك المنافع (CIS) مجاز به خروج كالاهای مجاز صادراتی به همراه خود به میزان 500 دلار می باشند. خروج كالا بیش از این مبلغ تنها زمانی مجاز است كه با ارز منشأ خارجی و طبق اعلامیه ارزی بانكهای ارزی صورت پذیرد.

تبصره یك – ترددهای مرزی نیز شامل مقررات فوق می باشد.

تبصره دو – خروج اینگونه كالاها به هر میزان نیاز به ارایه مجوز و گواهیهای رایج صادرات ندارد.

تبصره سه – مبنای ارزیابی كالاهای همراه مسافر ،‌نرخهای مصوب كمیته دایمی قیمت گذاری كالاهای صادراتی مستقر در مركز توسعه صادرات ایران می باشد.

ماده 3 – گمرك ایران آمار صادرات مسافری را در سرفصل معین و به صورت ارزی، همه ماهه به همراه آمار صادرات غیرنفتی كشور اعلام خواهد نمد.

 

بخشنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص ایجاد تسهیلات برای خروج ادوات موسیقی ساخت داخل توسط مسافرین به شماره 1926/12 مورخ 1/4/79

خروج كلیه سازها و ادوات موسیقی (ساخت داخل ) از تاریخ اول تیرماه سال جاری توسط مسافرین عازم به خارج از كشور،‌از نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلامانع خواهد بود. در صورت مواجهه مأمورین گمرك با مواردمشكوك به ارزشمند بودن از نظر میراث فرهنگی،‌مراتب را به سازمان میراث فرهنگی كشور اعلام و نظر آن سازمان را در هر مورد، اختصاصأ جویا شوند.

 

بخشنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضوابط خروج مصنوعات طلا و نقره توسط اشخاص جهت مصارف غیرتجاری (همراه مسافر) به شماره ن / 2018 مورخ 12/6/70

1.   خروج زیورالات شخصی همراه مسافر ،‌حداكثر تا میزان 150 گرم از انواع مصنوعات طلا مجاز خواهد بود. چنانچه زیورآلات موردبحث مزین به سنگهای گرانبها از قبیل الماس، زمرد و برلیان باشد،‌ نبایستی وزن نگین ، منصوب به آنها از اجزاء قیراط (كمتر از قیراط) تجاوز كند.

2.   خروج مصنوعات و ظروف نقره بعنوان هدیه و سوغات توسط مسافر حداكثر تا میزان سه كیلوگرم مجاز می باشد . مشروط بر اینكه اشیاء مذكور از زمره آثار فرهنگی وتاریخی محسوب نگردد.

ضوابط ناظر بر صادرات كالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد :‌

1.      فهرست كالای مشمول اجرای اجباری استاندارد برای صادرات

الف – كلیه محصولات صنعتی كه تولید و عرضه آنها در داخل كشور ،‌مشمول اجرای اجباری استاندارد می باشد.

ب – شش قلم كالای كشاورزی شامل : پسته و مغزپسته ، كشمش، زیره ،‌زعفران، خرما و برگه زردآلو

2.      ضوابط ناظر بر اجرای استانداردهای اجباری كالاهای صادراتی

الف – برای صادرات كالای ردیف (الف – 1 ) كه دارای علامت استاندارد ایران باشند، ارائه گواهینامه دیگری از مؤسسه استاندارد ضرورت ندارد. در صورتیكه  تولید كنندگان كالاهای مذكور ،‌در مراحل دریافت پروانه كاربرد علامت استاندارد ایران باشند، برای هر محموله صادراتی خود،‌می توانند از ادارات كل استاندارد استان محل گواهینامه انطباق با استانداردملی ایران را دریافت نمایند.

ب – در صورتیكه خریدار خارجی ، كالا را براساس استاندارد كشور مقصد و یا استاندارد كشور دیگری سفارش داده باشد،‌ارائه تأییدیه انطابق كالا با استاندارد مذكور كه توسط یكی از شركتهای بازرسی تأیید صلاحیت شده این مؤسسه و یا شركت بازرسی تعیین شده از سوی خریدار،‌ صادر شود كافی است و نیازی به ارائه گواهینامه دیگری از سوی مؤسسه استاندارد نخواهد بود.

ج – در موارد زیر نیاز به ارائه گواهینامه استاندارد نمی باشد :‌

-         صادراتی كه از طریق اعتبار اسنادی مورد پذیر نظام بانكی صورت می گیرد (غیر از روغن موتور و روغنهای صنعتی)

-         كالاهایی كه از طریق مرز هوایی صادر میشود (غیر از زعفران)

-     كالاهایی كه صادركنندگان نمونه سالهای 77-78 و 79 و صرفأ در حوزه تخصصی خود،‌طبق اعلام مركز توسعه صادرات ایران، صادر می نمایند تا پایان دوره اعتبار كارت صادركننده نمونه .

-         كالاهایی كه برای بازاریابی یا ارائه در نمایشگاه های خارجی از كشور با تأیید مركز توسعه صادرات ایران صادر میشوند.

-     دارندگان كارت عضویت در اتحادیه صادركنندگان پوست، سالامبور و چرم ایران و اتحادیه صادركنندگان روده ایران ،‌جهت صادرات كالاهای تحت پوشش آن اتحادیه ها (از قبیل پوست، سالامبور و روده) نیاز به ارائه گواهی استاندارد ندارند.

-     صدور كالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد ،‌ جهت بازاریابی یا ارایه در نمایشگاههای خارجی از كشور با تأیید مركز توسعه صادرات ایران، نیاز به گواهینامه استاندارد ندارد.

 

درخصوص ضرورت كنترل محموله های صادراتی مشمول مقررات اجباری استاندارد در گمركات

1.      تاریخ اعتبار پروانه كاربرد علامت استاندارد ایران

2.      جعلی نبودن پروانه كاربردعلامت استاندارد (موارد مشكوك از استاندارد استانها استعلام گردد)

3.      اعلام تاریخ انقضای مصرف شماره ، پروانه بهره برداری،‌ علامت استاندارد ایران بر روی كالا و بسته بندی مناسب.

4.   در صورت نداشتن پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر، ارائه گواهی صادراتی از شركتهای بازرسی مورد تأیید مؤسسه یا ادارات كل استاندارد استانها ضروری است.

 

 

نظرات() 
Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 12:49 ق.ظ

You actually reported this superbly!
cialis pas cher paris cialis canada on line order a sample of cialis opinioni cialis generico cheap cialis cialis side effects dangers cialis vs viagra prezzo di cialis in bulgaria cialis online deutschland cialis patent expiration
buy cialis germany
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:21 ق.ظ

You actually revealed that superbly!
cialis name brand cheap we use it cialis online store cialis 5 mg schweiz cialis baratos compran uk cialis tablets australia cialis 5 effetti collaterali try it no rx cialis cialis rezeptfrei usa cialis online prescription doctor cialis
Cialis prices
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:21 ق.ظ

Nicely put. Thank you!
how do cialis pills work online prescriptions cialis fast cialis online the best site cialis tablets the best site cialis tablets cialis generico in farmacia cipla cialis online cialis reviews bulk cialis generic cialis at the pharmacy
buy cialis us pharmacy
سه شنبه 13 آذر 1397 11:56 ب.ظ

Thank you, Lots of posts.

the best site cialis tablets achat cialis en itali cialis ahumada cialis side effects 200 cialis coupon cialis reviews cialis lowest price buy cialis online cheapest cialis diario compra tadalafil 5mg
Cialis prices
سه شنبه 13 آذر 1397 12:57 ب.ظ

With thanks. Excellent information.
cialis daily reviews cialis kaufen bankberweisung viagra vs cialis comprar cialis 10 espa241a effetti del cialis only now cialis 20 mg ou trouver cialis sur le net only best offers cialis use only here cialis pills cialis in sconto
buy tadalafil pills
سه شنبه 13 آذر 1397 01:26 ق.ظ

Whoa loads of superb knowledge.
how do cialis pills work cialis y deporte ou acheter du cialis pas cher cialis for sale south africa cialis 5mg only here cialis pills cialis 200 dollar savings card where to buy cialis in ontario buy generic cialis cialis generic
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:25 ب.ظ

You actually reported that fantastically.
tarif cialis france no prescription cialis cheap cialis generico en mexico cialis kaufen wo cialis in sconto cialis price thailand cialis 20 mg effectiveness when can i take another cialis cialis dosage comprar cialis navarr
buy cialis online safely
دوشنبه 12 آذر 1397 01:06 ق.ظ

Good write ups, Kudos.
cialis sale online cialis generic tadalafil buy rezeptfrei cialis apotheke click now cialis from canada cialis for daily use cialis 50 mg soft tab 200 cialis coupon tadalafilo we like it cialis soft gel usa cialis online
buy cialis online without a prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 11:59 ق.ظ

Wonderful posts. Regards.
cialis 05 achat cialis en europe cialis free trial comprar cialis 10 espa241a cialis 20 mg cut in half cialis para que sirve try it no rx cialis purchase once a day cialis cialis diario compra 40 mg cialis what if i take
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 12:59 ق.ظ

You reported that really well.
how to purchase cialis on line cialis 20mg we recommend cialis best buy tadalafil cialis pills boards buy cialis online nz if a woman takes a mans cialis only now cialis 20 mg cialis usa cost order cialis from india
Cialis prices
شنبه 10 آذر 1397 11:47 ق.ظ

Excellent stuff. Many thanks.
cialis coupons cialis for sale in europa prezzo di cialis in bulgaria cialis diario compra cialis kaufen bankberweisung cialis canada achat cialis en itali buy brand cialis cheap generic cialis review uk acheter cialis kamagra
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 12:31 ق.ظ

You've made your position very well!!
low cost cialis 20mg cialis with 2 days delivery safe dosage for cialis cialis name brand cheap calis cialis prezzo in linea basso trusted tabled cialis softabs cilas cialis authentique suisse what is cialis
buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 01:02 ب.ظ

You revealed it exceptionally well.
can i take cialis and ecstasy cialis australia org cialis authentique suisse cialis tablets for sale click now cialis from canada cialis vs viagra canada discount drugs cialis viagra vs cialis cialis herbs cialis generico in farmacia
Generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 01:25 ق.ظ

You expressed this really well!
prices for cialis 50mg effetti del cialis overnight cialis tadalafil tadalafil generic cialis australia org purchasing cialis on the internet cialis for daily use cialis 50 mg soft tab cialis 100 mg 30 tablet sublingual cialis online
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:04 ب.ظ

You expressed that wonderfully!
sublingual cialis online we like it cialis soft gel how much does a cialis cost buy cheap cialis in uk buy cialis sample pack how to purchase cialis on line can i take cialis and ecstasy cost of cialis per pill cialis generika in deutschland kaufen price cialis best
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:46 ق.ظ

Regards! I appreciate this.
il cialis quanto costa no prescription cialis cheap tadalafil tablets usa cialis online cialis alternative cialis patent expiration acquisto online cialis safe dosage for cialis cialis usa cost buy cialis sample pack
buy cheap cialis on line
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:19 ب.ظ

Amazing all kinds of valuable data!
costo in farmacia cialis cialis usa cost trusted tabled cialis softabs 5 mg cialis coupon printable enter site 20 mg cialis cost how to buy cialis online usa how to buy cialis online usa cialis alternative when will generic cialis be available cialis online deutschland
buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:21 ق.ظ

You reported this fantastically!
cialis dosage recommendations rx cialis para comprar cialis name brand cheap enter site very cheap cialis we use it cialis online store canada discount drugs cialis cialis pills price each deutschland cialis online enter site very cheap cialis generic cialis
vardenafil 20mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:20 ق.ظ

You said it perfectly..
buy 10 mg levitra vardenafil 20mg levitra 10 mg prezzo buy levitra levitra 20mg buy generic levitra levitra prices levitra prices buy levitra 20 mg levitra 20mg
Cialis canada
سه شنبه 10 مهر 1397 03:54 ق.ظ

Nicely put. Appreciate it!
generic cialis levitra we recommend cialis best buy we choice free trial of cialis cialis coupons cialis et insomni cialis authentique suisse dosagem ideal cialis cialis for bph if a woman takes a mans cialis tadalafil 10 mg
canadian pharmacys
شنبه 31 شهریور 1397 04:19 ب.ظ

You definitely made your point.
most reliable canadian pharmacies northwest pharmacy canada canada medication pharmacy canadian pharmacy viagra canada online pharmacies canadian pharmacies without an rx buy vistagra online safe canadian pharmacies online prescriptions trust pharmacy canadian northwest pharmacies mail order
cialisvonline.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:59 ب.ظ

Excellent info. Appreciate it.
cialis online free cialis buying cialis in colombia cialis 30 day trial coupon buying cialis in colombia cialis professional from usa pastillas cialis y alcoho cialis manufacturer coupon how to buy cialis online usa cialis generico online
http://viagravonline.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 02:47 ب.ظ

Regards. Plenty of data!

prescription doctor cialis overnight cialis tadalafil cialis alternative cialis kaufen discount cialis interactions for cialis cialis baratos compran uk purchasing cialis on the internet chinese cialis 50 mg price cialis wal mart pharmacy
viagraky.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:52 ق.ظ

Regards! Awesome information.
generic cialis tadalafil we use it cialis online store buy cheap cialis in uk comprar cialis 10 espa241a cialis generico milano generic cialis soft gels cialis generique 5 mg side effects for cialis wow cialis 20 safe dosage for cialis
canadian drugs
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:51 ب.ظ

You mentioned it perfectly!
is trust pharmacy in canada legitimate canadian discount pharmacies in canada viagra canadiense drugs for sale in mexico legitimate canadian mail order pharmacies candida viagra pharmacy canada reviews drugs for sale in canada online pharmacies legitimate buy viagra now
viabiovit.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:32 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
buy legal viagra buy viagra safely online where to buy viagra over the counter price of viagra tablets cheap viagra online uk buy viagra for men buy viagra online no rx buy generic viagra without prescription online viagra uk where can i buy viagra over the counter
kawanboni.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 01:23 ق.ظ

Fantastic information. Many thanks.
cialis italia gratis cialis ahumada buy online cialis 5mg we recommend cialis info cialis side effects dosagem ideal cialis cipla cialis online cialis generico online we choice cialis pfizer india cialis lowest price
cialisiv.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:25 ب.ظ

You reported this very well.
buying cialis on internet click now buy cialis brand cialis mit grapefruitsaft cialis tablets buy cialis online american pharmacy cialis cialis kaufen wo try it no rx cialis effetti del cialis wow cialis tadalafil 100mg
viabiovit.com/viagra-kaufen-paypal.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:06 ق.ظ

Awesome material. Kudos!
cheap viagra prescription buy viagra pill best buy for viagra buy real viagra online without prescription where do i buy viagra online buying viagra online safe viagra buy no prescription how to purchase viagra sildenafil generic price buy generic viagra online
cialisonli.com
یکشنبه 21 مرداد 1397 11:15 ب.ظ

Kudos! An abundance of content.

cialis super kamagra cialis cuantos mg hay cialis generico en mexico how do cialis pills work cialis 20 mg cut in half cialis for sale in europa tesco price cialis 40 mg cialis what if i take we choice free trial of cialis cialis diario compra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

نویسندگان

نظرسنجی

  شما چه شغلی دارید؟JavaScript Codes

Powered by WebGozar

 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :