تبلیغات
تجارت و بازرگانی - نقش زبان در بازار یابی

تجارت و بازرگانی

تجارت سالم

برای افزایش فروش ویا بدست آوردن سهم بازار بیشتر یکی از عوامل مهم مسئله زبان وگویش است. مهارت در ایجاد ارتباط با مشتری وآغاز صحبت وادامه آن تا به نتیجه رساند یک عملیات بازرای از مهارتهای خاصی است که همه انسانها دارای آن نیستند امروزه این عنصر بنام روابط عمومی بالا بیان میشود یعنی شخص قادر باشد با شیرین بیانی ویا با ارایه مطالبی خریدار ار ابتدا به داخل مغازه بکشد وبعد کالایی را به او بفروشد. هزچه قدر این مهارت بالاتر باشد سود بیشتری هم عاید واحد تجاری می کند یعنی شخص میتواند مشتری را قانع کند که قیمت بالاتری را بپردازد ویا انعام وحواشی بیشتری را تقبل کند. فرضا یک بازار یاب چاپی ممکن است کارت ویزتی را به قیمت 5 هزار تومان چاپ کند وبیان او طوری باشد که ارزانترین قیمتها را ارایه میدهد ولی بازار یاب دیگری همین کارت ویزیت را 45 هزار تومان چاپ کند ووقتی مشتری میپرسد اینهمه تفاوت برای چیست چای دیگر 5هزار تومان است وشما 45 هزارتومان می گیرید . او نه تنها شرمنده نمی شود بلکه میگوید : شما اگر ناراحتید بروید همانجا چاپ کنید این تفاوت قیمت برای کلاس کار ما است. حتی او میتواند  یک مانتو 10هزار تومانی را به صد هزار تومان هم بفروشد. واین معجزه زبان است. طوری مطالب را بیان می کند که اشخاص نه تنها احساس ضرر وزیان نمی کنند بلکه تصور میکنند از یک بوتیک مد روز خریده اند.

فارسی را پاس بداریم

در استفاده از زبان یکی از مسایل مهم ارزش گذاری است زیرا فروشندگان برای هرچه فروش بیشتر همانطور که قیمتها را بهم میریزند زبان را نیز برهم می زنند مثلا ایران خودرو سالهاست با الفاظ بیگانه مدلها وقطعات تولیدی خود را نام گذاری میکند واین فقط جنبه بازار یابی دارد تا مردم تصور نکنند که تولیدات ما از تولیدات آلمان یا فرانسه وانگلیس کم تر است. حی ال ایکس ال 90 پ‍ژو پرشیا و.. اینها نشانه ای از این انحرافات فکری است. این موضوع از این لحاظ انحراف فکری است که تصور میکنند بازار خودرو درایران رقابتی است ! ولذا با این روش سعی در افزایش فروش دارند درحالیکه بدلیل رانتهای زیادی که این صنعت می گیرد هیچگاه بخش خصوصی قادر به رقابت با آن نیست. ولذا هرگونه بخواهند میتوانند قیمت تعیین کنند یا میزان فروش را بالاببرند. ممکن است کسانی که این کاررا می کنند خیلی ملی گرا یا ال نماز شب ودعا وعبادت هم باشند ولی اینطور ذهنشان بار آمده مثلا

کلمه دکترین یک کلمه انگلیسی است که زیبنده کتین مهدویت نیست ممکن است بگوییم که انگلیسی ها هم مقاله دادن وآمریکا هم دنفر مهی پژوه دار د  اما بهرحال رواج کلمات غربی زشت است در مثالها واصطلاحات مذهبی زشت تر چرا که مفهوم آنها مغایر است مثلا در کلمه دکترین اظهار نظر یا بقول خودمان یک اجنهاد انسانی خوابیده یعنی ما میخواهیم امام مهدی را از دریچه پوزیتیویسم واثبات گرایی ببینیم وبحثهای سکولاریستی مطرح  نماییم وبه پلورالیسم ویا ماکیاولی بون آن اشاره کنیم . همه اینها یعنی اینکه از آسمان پایین آون وریسمان بافتن. گرچه روسای فرهنگستان های ایران بخصوص بعد از انقلاب اسلامی همه تحصیلکرده های آمریکا بودند وتقصیری ندارند ! چون آنها انگلیسی را زبان کامل میدانند وفارسی بسیاری از اصطلاحات مود نظر آنها را نداد! واین کلمات من در آوردی مثل یارانه ورایانه وپایانه وسامانه هم به همین منظور است یعنی فارسی که 2700سال سابقه دارد از انگلیسی که تازگی نو نوار شده ی بی ارزشتر است وکلمات مورد نیاز امروزی را ندارد وما باید آنرا از خودمان در بیاویم ! تاتی یگ فرهنگ نویسان این است که آنقدر این اصطلاحات را سیع وفوی وبا شارژ کامل به کار میرند تا خیلی سریع جا بیافتد وبعد هم میگویند چون جا افتاده جزو لغات فارسی شده ونباید تغییر داد شاید به همت همین آقایان کلمات انگلیسی که در عرض سی سال انقلاب اسلامی وارد زبان فارسی شده از تمامی دوان استعما انگلیسی ها بیشتر باشد. وتعداد آموزشگاههای انگلیسی هم باز از تمام آمزشگاههای زبان خارجی دوران استعمار بیشتر است وبعبارت ساده تر باید بگوییم که در  دستیافتن به سند چشم انداز بیست ساله از این موارد جلوتر هم هستیم! امروزه کتب آموزش انگلیسی در ایران در منطقه وحتی در جهان ازهمه بالاتراست  در حالیکه اکثر کشورها سعی در آموزش زبان عربی یا فارسی دارند درایران برعکس است همه بفکر یاد گرفتن زبان انگلیسی هستند. البته یک سوی آن طبیعی است زیرا از قدیم گفته اند مرغ همسایه غاز است . لذا اگر ایرانیان علاقه به یاد گیری زبان انگلیسی دارند طبیعتا انگلیسی ها علاقه به یاد گیری یک زبان غیر از انگلیسی هستند. وچون اکنون بازار سهام وسرمایه در اختیار عربها یا ایرانیهاست طبیعی است انها هم برای احساس پولدار شدن به یاد گیری زبان عربی  علاقمندمیشوند. دلیل این امر هم انست که تعداد کسانی که از زنان غربی آماده ازدواج با ایرانیها یا اعرای هستند روز به روز بیشتر میشود. یکی از زنان خارجی بن لادن در خاطراتش این مسئله را یاد آور میشود.زیرا وجود دلارهای نفتی در کشورهای خاورمیانه گرچه ممکن است برای خود اعراب یا ایرانیها چندان چشم گیر نباشد ولی برای غربیها یک ثروت باد اورده وافسانه ای محسوب میشوند از کانال همین غربیهاست که برخی غرب زده های ایرانی نیز همینطور فکر میکنند وبا اینکه در ظاهر به دلارهای نفتی چپ نگاه میکنند ولی دلشان مملو از محبت این دلارهای ست.

اچرا عمر امام زمان عج زیاد است؟

وجود ساده اندیشی یا آمادگی گول خوردن در اسنان امر بدیهی ومشخصی استدرواقع هرکسی در درون خود کودکی دارد که خوشحال میشود دیگران اورا گول بزنند زیرا انتظار دارد از این گول خوردنها به ارزوای خود برسد مثلا دخترانی که فریب میخورند نه اینکه خودشان نمی خواستند بلکه انتظار داشتند که از این را به خانه های بزرگ وپول کلان برسند درواقع اول خودرا آماده گول خوردن نشان میدهند تا بعد گول بزنند. لذا می بینیم درهمه اینها انتظار حرف اول را میزند پس انتظار در اینجا بمعنی فنی است نه احساسی یعنی ما انتظار را باید مجموعه اهداف وایده آلهای هر انسانی بدانیم که رفتار وشخصیتهای فعلی اورا بوجود می آورد لذا انتظار به همین معنی در مورد صاحب الزمان هم مطرح است  اینکه پیامبر اسلام میفرماید افضل اعمال امتی الانتظار انتظار بهترین اعمال امت من است یعنی هر انسانی با انتظارات  حود را می سازد واهدافش را تعیین میکند ورفتار وشخصیت خود را براساس آن میسازد لذا منتظر واقعی کسی است که امام زمان را بشناسد اهداف اورا در دولت عالیه بداند وخود این اهداف را بپذیرد ورفتار خود را بر اساس آن سازمان بدهد. از همین جا انتظار راستین ودروغین هم تعریف میشود کسی که فقط شعار انتظار میدهد ورفتار خودرا براساس آن تنظیم نکرده است یک منتظر دروغین است .

از همین جا دلیل طولانی بودن عمر امام زمان هم معلوم میشود زیرا امام زمان آخرین منجی است وانتهای تاریخ را رقم میزند ولذا هیچ حرف ناگفته ای نباید مانده باشد تا موقعی که کسانی هستند که به زبان خودرا عادل میدانند ویا طرحهای برای اجرای عدالت دارند امام زمان ظهور نخواهد کرد زیرا وقتی ایشان ظهور کرد خیلی ها خواهند گفت ماهم این کاررا می کردیم . بخاطر همین است تا هنگامیکه ایسم یا مکتبی باقی است باید بیاید وآزمایش شود وهمه راهها تجربه شود. پس تا هنگامیکه بشر دارای ادعاست ومدعی است که عقل بشری برای زندگی او کافی اسا ت باید اجازه تجربه داشته باشد : تمدنهای مختلف براساس همین ادعا ها ساخته شده وپادشاهان وسلاطین وروسای جمهور وروسای قبیله وهمه وهم باید بیایند وحرفهای خود را بزنند وادعاها ی خودرا داشته باشند ومانند همان بازرایاب ها وفروشندگانی که اشاره شد شیرین زبانیهای خود را به مرحله عمل درآورند آنوقت مردم خواهند دید که تمام شیرین زبانیهای  آنها وافراد غیر الهی فقط برای پرکردن جیب خودشان بوده وبدست آوردن درآمدهای افسانه ای . آنها برای اینکه کاخها وقصور را بسازند دم از عدالت میزنند در حالیکه انبیا الهی هیچکدام کاخ وقصر نداشتند. آنها میخواهند با یک امضا ارقام میلیاردی را برای خود بردارند. چکهیی بکشند که هیچکس بخواب ندیده ودر بیداری نشنیده . آنها میخواهند تبدیل به افسانه شوند اما از راههای زبان وفروش های با سود بالا. دروغهایی که به گفتن آن وباور 1ذیر نشان دادن ان افتخار میکنند وآنرا هنر خود میدانند. آنها میخواهند حسابهای بانکی شان در دفاتر بانکها وکامپیوتر حسابداران جا نگیرد وهمه انگشت بدهن بمانند از اینکه چرا اینهمه آنان پروتمند هستند. زیبا ترین دختران جهان را وبهترنی خانه های دنیا را وبهترنی شهرها را در اختیار خود بگیرند فقط به صرف اینکه چند دروغ انان بین مردم بخوبی جا افتاده وپذیرفته میشود. آنها ایمه وپیامبران را آدمهایی ساده که نتوانستند زندگسی خوشی برای خود دست وپا کنند میدانند وخود را زرنگتر از انبیا می شمارند . لذا باید همه انها بیایند ودر صحنه زندگی نغمه خود را بخوانند وبروند ومردم هستند که انتخاب می کنند. تا موقعی که مردم افسون این افسونگران را که اعمالشان با گفتارشان یکی نیست می خورند وخودشان را گول میزنند تا بعد دیگران را گول بزنند جایی برای ظهور دولت حقه نیتس . درست در زمانی امام عصر عج ظهور خواهد کرد که همه تسلیم باشند همه اسلام بیاورند وایمان داشته باشند فقط باید یک راه یشتر نپویند وجز یک را بیشتر راهدف قرار ندهند وآنهم راهی است که خالق انسانها به او می گوید نه عقل واراده انسن زیرا عقل واراده انسان سیال است هرروز ممکن است تغییر کند چه بسا کسانی که سی سال زندگی وکار شرافتمندانه داشتند تا روزی بتوانند از آن یک سو استفاده بزرگ بکنند. وچه بسا کسانیکه در ابتدای راه حرفها وشعارهای زیبا دادند ولی در وسط راه همه چیز برگشته وبرعکس شد.  ولذا بدترین وزیباترین عضو بدن انسان زبان است زیرا این زبان میتواند انسان را به راه هدایت بکشاند ومیتواند اورا فریب داده به سراب وضلالت برد.

بازار عمل وعکس العمل هم آنچنان گرم است که هرروز قیامت است وهرساعت ساعت است لذا اینکه چرا نام قیامت به ساعت یا الفاظ دیگر بکاررفته بهمین دلیل است ممکن است همین امروز باشد ممکن است بسیار دور باشد ممکن است قریب باشد ممکن است بعید وهمه اینها به خواست واراده ما بستگی دارد وقتی اراده جمعی انسانها برعقل خود وراسیونالیسم واگزیستانسیالیزم ودیگر ایسمهای خود ساخته است خداوند هم آنها را به خود رها می کند تا هربلایی به سرخودشان بیاورند ووقتی همه دست تسلیم بالابردند وگفتند من لی غیرک آنوقت زمان موعود فرامی رسد واین است که نمیتوان بر آن تاریخ تعیین کرد تاریخ خود ما هستیم هر وقت ما  تسلیم شدیم واسلام آوردیم عند الدین عند الله الاسلام . وآنگاه است که : بقیه الله خیر لکم ان کنتم تعلمون . آنچه خدا میفرماید برای شما بهتراست اگر بدانید!

نویسندگان

نظرسنجی

  شما چه شغلی دارید؟JavaScript Codes

Powered by WebGozar

 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :